Contacteer ons

PRIVACYVERKLARING

Hands Mediarouting WAARDEERT UW PRIVACY

Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) de persoonsgegevens die Hands Mediarouting BVBA, met maatschappelijke zetel te Thonissenlaan 56/A 3500 Hasselt (KBO 0478.771.907) (“Hands Mediarouting” of “wij”) via de website www.hands.be (“website”) of n.a.v. evenementen of bij de uitvoering van een overeenkomst verzamelt en (ii) de persoonsgegevens die wij gebruiken voor (gepersonaliseerde) marketing doeleinden.

We hopen dat deze privacyverklaring u helpt te begrijpen welke persoonsgegevens Hands Mediarouting van u kan verzamelen en hoe wij dergelijke informatie behandelen en gebruiken na verzameling.

Hands Mediarouting  hecht veel belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonsgegevens gevraagd wordt: vb. voor inschrijving op onze nieuwsbrief, bij het invullen van ons contactformulier of bij het antwoorden op een vacature.

 

  1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

– Bij een bezoek aan de website verkrijgen wij automatisch technische informatie (o.m. uw TCP / IP-adres; uw browsersysteem en de laatst bezochte internetpagina) ;

– Bij ontvangst van onze nieuwsbrief of bij het invullen van ons contactformulier: uw voornaam, naam en e-mailadres;

– Bij de uitvoering van een overeenkomst: uw facturatiegegevens;

 

  1. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

– Door middel van cookies (zie Cookie Beleid),

– Door middel van een registratieformulier op de website,

– Bij het afsluiten van een overeenkomst met Hands Mediarouting.

 

  1. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u ? (doeleinden)

Wij verzamelen technische informatie voor het verzorgen en verbeteren van de website en het opmaken van anonieme bezoekersstatistieken.

Wij verzamelen verder uw persoonsgegevens met het oog op (i) het leveren van diensten aan u en/of (ii) het toesturen van een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing.

 

  1. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat u enerzijds hiervoor toestemming geeft via de “cookie-banner” (Cookie Beleid) en omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze website en dienstverlening voortdurende te verbeteren.

Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om de overeenkomst uit te voeren die wordt afgesloten met u.

Tot slot mogen wij uw persoonsgegevens eveneens verwerken om u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing te versturen. Zo willen wij u verder informeren over de activiteiten van Hands Mediarouting: eventuitnodigingen, commerciële acties, … Het voorgaande mogen wij doen op basis van uw toestemming, ofwel op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze klanten te informeren.

 

  1. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk maar bijvoorbeeld aan de hoster van onze website, de bank/betalingsdienstverlener, de drukker, advertenties online (opzetten technisch). Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden dus niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

 

  1. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder ander op het gebied van boekhouding).

 

  1. Welke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze persoonsgegevens: o.m. een SSL-certificaat, de persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor beheerderaccount, …

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

  1. Welke zijn uw rechten?

Gelet op het belang van privacy, geniet u als betrokkene van enkele rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wenst te ontvangen, kan u op elk moment en zonder motivatie bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. U kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door contact met ons op te nemen op het volgend e-mailadres: privacy@hands.be.  U kan dit ook doen door te klikken op de link ‘uitschrijven’ in onze commerciële e-mails.

Wanneer u van oordeel bent dat uw privacy niet wordt gerespecteerd, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. bij de Belgische Gegevens-beschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be .

 

  1. Nauwkeurigheid van de verzamelde informatie

Hands Mediarouting zal op eigen initiatief persoonsgegevens corrigeren of wissen die onvolledig, foutief of verouderd zijn. U hebt steeds het recht om uw persoonsgegevens te openen en aan te passen. We raden u aan uw contactinformatie en alle andere informatie die u hebt ingegeven accuraat, volledig en up-to-date te houden.

 

  1. Contactgegevens

Voor al uw vragen met betrekking tot deze privacyverklaring, dient u contact met ons op te nemen op het e-mailadres: privacy@hands.be. We vragen ook om u te identificeren zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie. Dan kunnen we u sneller verder helpen.