Contacteer ons

 cases

Belfius Immo en Herpain-Urbis

expertise: vastgoed marketing

solution: Stakeholdersmanagement

terug

Belfius Immo en Herpain-Urbis zijn de ontwikkelaars van het uniek woonconcept Accomoda. Het is hun missie om mensen met een handicap de mogelijkheid te geven hun leven weer in handen te nemen. Alleen of met hun gezin. Project De Wijngaard van Accomoda® is een maatschappelijk belangrijk project van aangepast zelfstandig wonen voor mensen met een niet aangeboren handicap dat gerealiseerd zal worden in Lummen. Jaarlijks zijn meer dan 4.000 mensen in België het slachtoffer van een verkeers- of arbeidsongeval of medische aandoening waarbij ze een blijvende handicap overhouden. Er is dan vaak nood aan een thuis met een goede algemene toegankelijkheid die tegemoet komt aan de nieuwe levenssituatie.

De uitdaging

De bepalende job in deze opdracht was het op poten zetten van een succesvol stakeholdersmanagement zodat een positief draagvlak gecreëerd kon worden bij buurtbewoners en betrokken stakeholders. Met als doel het vergunningentraject voor het nieuwe woonproject zo vlot mogelijk te laten verlopen en de minder populaire elementen zoals boskap en de bouw van de appartementen te duiden en in het perspectief te plaatsen van de sociale opdracht.

Hands-on aanpak: 

Een sterk stakeholdersmanagement vertrekt van het verzamelen van alle beschikbare en correcte informatie. De rol van Hands is om deze overvloed aan informatie op een begrijpbare wijze te vertalen naar alle belangengroeperingen. We brengen daarvoor eerst de diverse betrokken doelgroepen en hun verwachtingen in kaart. Mogelijke vragen en bezorgdheden worden vooraf gefilterd, gekaderd in de juiste context en beantwoord met de info die duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar is. De juiste media-tools, zoals persmanagement, informatiefolders, websites, online content management worden ingezet waar nodig.

Effectiviteit

De positieve elementen hebben doorheen het vergunningentraject steeds de overhand gehouden ten opzichte van de enkele ongunstige neveneffecten nodig voor de realisatie van het project. Het protest tegen het project is uitgebleven en ook het aantal klachten was verwaarloosbaar. Ook via de sociale media is de negatieve berichtgeving zeer beperkt gebleven waardoor de vergunning binnen de vooropgestelde termijn kon afgeleverd worden.

meer cases

alle cases

connecteer met abonnees en schrijf je in voor onze nieuwsbrief